Daug. gyv.  namų įgaliotinių susirinkimo protokolai