Naujienos

 

Pranešimas gyventojams.pdf 2022-03-31

Dėl daugiabučių namų teritorijos (kiemų) priežiūros tarifo  mokesčio taikymo  nuo 2022 m. balandžio 1 d 220202180113

DAUGIABUČIŲ NAMŲ VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Mažoji renovacija, III kvietimo įsakymas.pdf 2021-04-03

Dėl daugiabučių namų teritorijos (kiemų) priežiūros tarifo  ir  kasinio aptarnavimo vienos sąskaitos mokesčio taikymo  nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d..

0702280932020001

Dokumentas1.pdf 2020-03-24Kaip

Mažoji renovacija, III kvietimo įsakymas.pdf 2021-04-03

Vadovaujantis Kaišiadorių r. savivaldybės tarybos 2014m.gruodžio 15d. sprendimu Nr.V17-493 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalų tarifo nustatymo “ ir UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ valdybos 2019 m. spalio 14d. posėdyje priimtu sprendimu, nuo 2019 m. gruodžio 1d. bus taikomas 0,034 euro 1 kv./mėn. ( be pridėtinės vertės mokesčio)daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifas, visoms pastatų grupėms.
UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ administracija

Pateikiame informaciją apie srauto per šildymo prietaisus nustatymo svarbą. Informaciją galima rasti paspaudus nuorodą – Srauto per šildymo prietaisus nustatymo svarba.

UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ administracija

2018-05-11