Apie mus

Apie mus

 

Iki 1989 metų įmonė turėjo dalinį savarankiškumą ir vadinosi Kaišiadorių namų valdyba. Nuo 1989 metų įmonė buvo pavadinta Kaišiadorių butų ūkio valdyba. 1990 m. gruodžio 13 d. Kaišiadorių rajono valdyboje buvo įregistruota savarankiška įmonė – Kaišiadorių rajono valstybinė butų ūkio valdyba.

1995 m. įmonė rajono tarybos sprendimu reorganizuota ir 1995 m. rugsėjo 12 d. įregistruota Specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Kaišiadorių butų ūkis“, o 1999 m. gruodžio 9 d. – Uždaroji akcinė bendrovė „Kaišiadorių butų ūkis“. Įmonės steigėja – Kaišiadorių rajono savivaldybė. UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ veikia vadovaudamasis LR Akcinių bendrovių įstatymu bei savo įstatais.

2004 m. bendrovė peratestuota Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos (atestato Nr. E-0323; specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai) ir (atestato Nr. T-0170; šilumos punktų iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai). 2006 m. bendrovė peratestuota Statybos produkcijos sertifikavimo centro (atestato Nr. 3494). Suteikiama teisė atlikti statinio ir statinio dalies statybos darbus. Statinių kategorijos: neypatingi statiniai. Statinių grupės: gyvenamieji pastatai; negyvenamieji pastatai: administracinės, prekybos; paslaugų; sandėliavimo; mokslo; gydymo; specialiosios paskirties pastatai; inžineriniai tinklai: įvadiniai vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo tinklai; elektros tinklai iki 1000V įtampos. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; specialieji statybos darbai: mechanikos darbai (pastatų vidaus ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas; pastatų šildymas, vėdinimas); elektrotechnikos darbai iki 1000V įtampos. 2007 m. bendrovė peratestuota Aplinkos ministerijos (atestato Nr. 057). Suteikiama teisė vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimą.

Atestatas eksploatuoti elektros įrenginius;

Ypatingo statinio statybos rangovo kvalifikacijos atestatas;

Atestatas eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas.

Bendrovė administruoja ir eksploatuoja 145 namų (81 – Kaišiadoryse; 35 – Žiežmariuose; 14– Stasiūnuose; 11 – Pravieniškėse; 1 – Guronių k.; 1 – Ginteikiškių k.; 1 – Neprėkštos k.; 1 – Avilių k.).

Bendrovėje dirba 56 darbuotojai, iš jų 13 administracijos ir inžineriniai – techniniai darbuotojai.