INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Vadovaujantis Kaišiadorių r. savivaldybės tarybos 2014m.gruodžio 15d. sprendimu Nr.V17-493 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalų tarifo nustatymo ” ir UAB „Kaišiadorių butų ūkis” valdybos 2019 m. spalio 14d. posėdyje priimtu sprendimu, nuo 2019 m. gruodžio 1d. bus taikomas 0,034 euro 1 kv./mėn. ( be pridėtinės vertės mokesčio)daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifas, visoms pastatų grupėms.
UAB „Kaišiadorių butų ūkis” administracija