BUITINIO KARŠTO VANDENS SISTEMOS OPTIMIZAVIMAS

Gyventojams ši sistema dažnai asocijuojasi su šylančiais gyvatukais arba cirkuliaciniu (gyvatuko) mokesčiu. Iš tiesų ši sistema suvartoja didelį šilumos kiekį, nes karštas vanduo joje cirkuliuoja ištisus metus. Informuojame, kad siekiant optimizuoti ir sumažinti šilumos nuostolius karšto vandentiekio sistemoje veiksmai dažniausiai yra tokie:

1.Vamzdynų (T3,T4) izoliavimas termoizoliaciniais kevalais.

2.Termobalansinių ventilių (MTCV) montavimas ir reguliavimas ant cirkuliacinių stovų.

Vadovaujantis LR energetikos ministro įsakymu patvirtintomis „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių“ 2010 m. balandžio 7 d. Nr. 1-111 342. Karšto vandens sistemos cirkuliaciniuose stovuose turi būti įrengta terminio balansavimo įranga optimaliai temperatūrai palaikyti.

UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ administracija

2018-05-10